SOM

PRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT D’APRENENTATGE RIDOLAINA

CURS 2016-2017Ambients:

De les 9.30 fins a les 10.15 l’entrada és relaxada, les famílies poden acompanyar als infants durant aquesta estona que és de circulació lliure pels ambients.
L’escola està dividida en cinc ambients d’aprenentatge. Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant i les diferents intel·ligències múltiples de Howard Gardner.
Aquests ambients són: l’Espai dels Somnis (on destaca principalment la intel·ligència viso-espaial), l’Espai del Món (on es treballa principalment la intel.ligència naturalística i la lògico-matemàtica i viso-espaial), l’Espai dels Artistes (on es destaquen les intel·ligències artístiques, musicals, intra i interpersonal i viso-espaial amb el racó de construccions) , l’Espai de Llengües, el menjador (on es treballa sobretot l’intel·ligència lingüística-verbal) i l’Espai Exterior (on es treballa la corporal-cinestèsica i la naturalística). Els ambients van evolucionant i modificant-se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels alumnes i proposant nous estímuls.
Cal tenir present que cada alumne té una o més intel·ligències més desenvolupades que les altres i és amb aquesta intel·ligència principal amb la que es relaciona amb el món; però tots els alumnes tenen totes les intel·ligències en major o menor grau. Passa igual amb els ambients, tot i que hi ha una o dues més destacades, totes poden ser-hi presents.

Rotllana:

De 10.15 a 11 del matí ens trobem tots/es a l’Espai dels Somnis on fem la rotllana. Esmorzem conjuntament mentre parlem i compartim vivències, inquietuds i presentem les propostes del dia.
Com que l’escola participa al programa Fruita a les Escoles, algun dia tindrem fruita i la posarem a la rotllana. Recomanem que els esmorzars siguin saludables i com a mínim un dia a la setmana sigui de fruita.
Projectes:
D’ 11 a 13h del matí és un temps per treballar e investigar sobre les pròpies inquietuds, a nivell individual o en petit grup. La durada anirà en funció del propi projecte i de l’infant. Al llarg del projecte es tindrà en compte que es treballin les diverses intel·ligències, es tutoritzarà en tot moment per part de les mestres i en finalitzar aquest es compartirà amb la nostra comunitat els aprenentatges i experiències viscudes.
Meditació i diari de vida:
De 14.30 a 15 hores ens retrobem per començar la tarda relaxada i conscientment amb una petita meditació guiada i un temps per plasmar en el diari personal les vivències o inquietuds més recents.
Ambients, tallers i sortides:
De 15 a 17 hores es combinaran els ambients amb tallers específics, propostes solidàries, sortides a l’entorn (cada dimecres) i intercanvi de coneixements i experiències amb persones de la nostra comunitat o del món (mentors i mentores)

LA COMUNITAT RIDOLAINA

La comunitat d’aprenentatge Ridolaina està formada per tots els infants, les famílies i els mestres i adults acompanyants (tutores, itinerants i monitors).

Els infants:

Són el motor i l’essència de la nostra comunitat. Ells són els protagonistes del seu aprenentatge. L’infant és un ésser sensible, capaç, despert, actiu, creatiu i intel·ligent. Per això els nens i les nenes tenen ganes de fer coses amb sentit, rellevants, interessants, ambicioses; de manera natural, volen iniciar-les posant-hi el cap, el cos i el cor. Cada infant és un ésser únic i irrepetible. Cada infant aporta una novetat genuïna al món.

Les famílies:

Les famílies constitueixen l’estructura d’acollida primera i primordial de l’infant. El diàleg amb les famílies proporciona la complicitat i la confiança mútua necessàries per entendre l’infant amb profunditat i acompanyar-lo amb lucidesa. L’escola està sempre oberta a les famílies, aquestes poden entrar a acompanyar al seu infant, proposar tallers i activitats.
Les mestres tutores:
Les mestres tutores fem un acompanyament respectuós amb els processos de vida dels infants que dóna sentit a la nostra tasca docent. Cadascuna de nosaltres serà la tutora de referència d’una de les tres comunitats:
. Petits (de 3 a 5 anys): Judit
. Mitjans (de 6 a 8 anys): Núria
. Grans (de 9 a 11 anys): Gemma
Utilitzem la paraula tutora de referència ja que no tenim aules estructurades per cicles, ni edats. Els infants circulen lliurement pels ambients i els grups són flexibles.
La comunicació família – mestres ha de ser constant, ja que és la base d’un bon desenvolupament per a l’infant. Com és acordat a la ZER, al llarg del curs es programarà un mínim de dues reunions per parlar de l’infant. A més sempre que es cregui oportú per alguna de les dues parts ens podem reunir o tenir petites xerrades per comentar qualsevol aspecte que es cregui oportú.

Els mestres itinerants:

Els mestres itinerants formen part de l’equip de la ZER i es desplacen a les escoles a fer la seva especialitat:

  .Música: Marc/Isabel
  .Francès: Xavi
  .Educació física: Eduard
  .Suport: Anna

El tractament de les llengües

La llengua vehicular és el català tot i que , aquest curs ens hem proposat que cadascuna de les mestres tutores s’expresi principalment en una de les quatre llengües tractades a l’escola . Així la Núria parlarà en català, la Gemma en castellà, la Judit en anglès i el Xavi en francès. No us sorprengueu si se us adrecen en aquestes llengües respectivament, ja que és essencial per crear un hàbit de comunicació.
L’observació, la documentació i la comunicació a l’escola
L’observació, la documentació i la comunicació a l’escola intenten donar sentit a allò que vivim,
analitzant-ho i aprofitant-ho per a crear significats. La mestra, evidentment, com a observadora de tot plegat no pot deixar de ser subjectiva i per això comparteix aquestes interpretacions amb la resta de mestres (tutors e itinerants).
Per això hem reservat uns espais dins l’horari perquè cadascun dels mestres pugui fer d’observador extern i gravar, anotar o fotografiar el que passa als ambients i a les activitats per tal de millorar la nostra pròpia pràctica.
També donarem veu als propis infants a través de l’autoavaluació, per tal de fer emergir les seves intel·ligències.

LA ZER

La ZER ens permet oferir activitats que d’altra forma seria difícil poder fer com a escola petita que som. Una d’aquestes activitats és el Currículum Comú. Cada dijous ens trobem tots els alumnes de la ZER a Prullans i allà fem activitats per grups, de psicomotricitat, educació física i música.
Aquesta trobada setmanal promou que els alumnes es relacionin i es coneguin amb altres nens de la zona i que facin amistats que molt sovint els acompanyaran fins més enllà de l’educació primària.
A partir del segon trimestre, els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial que ho desitgin també poden fer piscina.
Altres activitats comunes que fem com a ZER són la sortida d’inici de curs (finals de setembre), la celebració de la Castanyada i el Dia d’Europa.

EL TEMPS DE MIGDIA

Volem aconseguir que el temps de dinar sigui un temps de continuació del temps d’escola i que respecti els principis de respecte, acceptació i estima que volem que siguin els eixos de la nostra comunitat.
Al menjador escolar ofereix dues opcions: carmanyola i càtering.

Volem que tot el que creem estigui dins d’un marc de respecte, estima i cura. CUIDAR LES PERSONES, CUIDAR-NOS ENTRE TOTS I TOTES i EL QUE ENS ENVOLTA, SENTIR-NOS ESTIMATS I ACCEPTATS.
 
Queda molt de camí per recórrer, però l’important és que el fem plegats.
Amb els millors desitjos i esperances per aquets curs que comença,

Núria, Gemma i Judit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada